Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit2 S Gabay sa User - 2.0

Pagse-set sa sukat ng deklinasyon

Upang matiyak ang tamang reading ng compass, mag-set ng tumpak na sukat ng deklinasyon.

Ang mga mapang papel ay nakaturo sa true north. Subalit, ang mga compass ay nakaturo sa magnetic north – isang rehiyon sa itaas ng Lupa kung saan humihila ang mga magnetic field ng Lupa. Dahil wala sa parehong lokasyon ang magnetic North at true North, dapat mong i-set ang sukat ng deklinasyon sa iyong compass. Ang anggulo sa pagitan ng magnetic at true north ay ang iyong sukat ng deklinasyon.

Lumilitaw ang sukat ng deklinasyon sa karamihan ng mga mapa. Nagbabago taun-taon ang lokasyon ng magnetic North, kaya ang pinakatumpak at napapanahong sukat ng deklinasyon ay maaaring makuha sa internet (halimbawa sa www.magnetic-declination.com).

Gayunman, ang mga orienteering map ay iginuguhit kaugnay ng magnetic north. Ang ibig sabihin nito ay kapag gumagamit ka ng mga orienteering map kailangan mong i-off ang pagtatama sa sukat ng deklinasyon sa pamamagitan ng pag-set sa sukat ng deklinasyon sa 0 degrees.

Upang i-set ang sukat ng deklinasyon:

  1. Pindutin nang matagal ang Next upang makapasok sa menu ng mga opsyon.
  2. Pindutin ang Next para makapasok sa general (pangkalahatan).
  3. Mag-scroll sa Compass (Compass) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  4. Mag-scroll sa Declination (Deklinasyon) gamit ang Light Lock at piliin gamit ang Next.
  5. I-off ang deklinasyon sa pamamagitan ng pagpili sa , o sa pagpili sa W (K) (west) o sa E (S) (east).
  6. I-set ang value ng deklinasyon gamit ang Start Stop o Light Lock.
  7. Pindutin ang Next para tanggapin ang setting.

setting declination Ambit2

TIP:

Maaari ka ring makapasok sa mga setting mga compass sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa View sa Compass mode.

Table of Content