Paggamit sa heart rate belt
Find a dealer/service center

Suunto Ambit2 S Gabay ng Gumagamit - 2.0

Paggamit sa heart rate belt

Maaaring gamitin ang isang heart rate belt habang nag-eehersisyo. Kapag gumagamit ka ng isang heart rate belt, binibigyan ka ng Suunto Ambit2 S ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga aktibidad.

Nagbibigay-daan ang paggamit sa isang heart rate belt sa karagdagang impormasyon habang nag-eehersisyo:

 • heart rate sa mismong oras ng pagbasa
 • average na heart rate sa mismong oras ng pagbasa
 • heart rate na naka-talangguhit
 • mga calorie na nasunog sa pag-eehersisyo
 • gabay sa pag-eehersisyo sa loob ng itinakdang limitasyon ng heart rate
 • Peak Training Effect

Nagbibigay-daan ang paggamit sa isang heart rate belt sa karagdagang impormasyon pagkatapos ng pag-eehersisyo:

 • mga calorie na nasunog sa pag-eehersisyo
 • average na heart rate
 • pinakamataas na heart rate
 • tagal ng pag-recover

Pagtu-troubleshoot: Walang heart rate signal

Kung mawala ang heart rate signal, subukan ang sumusunod:

 • Tiyakin na tama ang pagkakasuot mo sa heart rate belt (tingnan ang Pagsuot sa heart rate belt).
 • Tiyakin na ng mga electrode area ng heart rate belt ay mamasa-masa.
 • Palitan ang baterya ng heart rate belt, kung hindi mawala ang mga problema.
 • Muling i-pair ang iyong heart rate belt sa aparato (tingnan ang Pagpe-pair ng POD/heart rate belt).
 • Regular na labhan sa washing machine ang telang strap ng heart rate belt.