Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Peak Потребителско ръководство - 2.4

Table of Content
Table of Content

Тренировки с интервал

С вашия Product Name можете да правите насочени тренировки с интервал с помощта на графика за тренировки от Suunto Movescount App.

бележка:

Графикът за тренировки (Workout Planner) изисква Wi-Fi или мобилна интернет връзка. Възможно е при мобилни интернет връзки да бъдат начислени такси за пренос на данни.

Тренировката може да е толкова лека или тежка, колкото пожелаете. Посочете типа, продължителността и целта за всеки сегмент. По желание можете да добавите персонализиран насочващ текст за сегмента.

След като създадете тренировката и синхронизирате отново вашия часовник с приложението, при спортен режим можете да видите тренировките от менюто с опции.

За да започнете насочени тренировки с интервал:

 1. Докато сте в спортен режим, задръжте бутона Next натиснат, за да отворите менюто с опции.
 2. Натиснете Next, за да изберете WORKOUT .
 3. Прегледайте наличните тренировки с бутон Light Lock или Start Stop и изберете чрез бутон Next.
 4. Натиснете бутон Start Stop, за да започнете записа на тренировката си. Насоките започват, когато започне и записът. Дисплеят за тренировки с интервал се показва като последен дисплей в избрания спортен режим.
 5. Завършете или прекратете тренировката си по всяко време, като спрете записа на упражненията по обичайния начин или като влезете в менюто с опции и изберете END WORKOUT.

По време на тренировката часовникът предоставя насоки в реално време във вид на графика на дисплея за тренировка.

interval workout

 • Горен ред: настоящо измерване според целта на сегмента. Например, ако в конкретния сегмент сте посочили горни и долни граници на скоростта, то стойността над графиката показва настоящата ви скорост.
 • Графика: цялостна картина на настоящия сегмент. Горната и долната част от графиката представляват горната и долна граница за сегмента. Левият и десният край на графиката представляват началото и края на сегмента. Линията, начертана в графиката, показва вашите настоящи усилия, съпоставени с продължителността и границите на сегмента.
 • Долен ред: оставащо време, разстояние или калории до завършване на сегмента. Ако сте задали сегментът да е обиколка (сегментът завършва, когато натиснете бутон Back Lap), то тогава долният ред показва кумулативното време на сегмента.

Когато започне следващият сегмент, часовникът ви показва негово обобщение.

interval workout change

 • Стъпка от сегмента
 • Продължителност
 • Целеви граници

Table of Content