Funkcije
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Peak Uporabniški priročnik - 2.4

Funkcije

Funkcije

3D-razdalja

Suunto Ambit3 Peakpri meritvi razdalje upošteva povečanje in zmanjšanje nadmorske višine. Takšna meritev razdalje je pri vadbi na hribovitem ali goratem terenu bolj realistična. V navedenem primeru je 3D-razdalja večja od 2D-razdalje.

2D versus 3D

Če za analiziranje poti uporabljate programsko opremo drugih izdelovalcev, preverite, kako ta programska oprema izračunava razdalje na poti. Če je pri izračunu uporabljena 2D-razdalja, bo najbolje, če v uri izklopite funkcijo 3D-razdalje.

Če pa pogosto vadite na hribovitem ali goratem terenu, vklopite funkcijo 3D-razdalje.

Funkcijo 3D-razdalje vklopite tako:

  1. Ko ste v športnem načinu, pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
  2. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost ACTIVATE (AKTIVIRAJ) in pritisnite tipko Next.
  3. Pomaknite se do možnosti 3D distance (3D-razdalja) in pritisnite tipko Next, da preklopite na 3D-razdaljo.
  4. Pridržite tipko Next, da zapustite meni.