Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Kasutusjuhend - 2.4

Kellaaeg

Seadme Suunto Ambit3 Run ajakuval kuvatakse järgmist teavet:

 • ülemine rida: kuupäev;
 • keskmine rida: kellaaeg;
 • alumine rida: kasutage nuppu View, et kuvada lisateavet, nagu nädalapäev, topeltkellaaeg, päeva sammude arvestus ja akutase.

time display

Ajasätete avamiseks toimige järgmiselt.

 1. Hoidke nuppu Next all, et suvandite menüüsse siseneda.
 2. Vajutage nuppu Next, et avada suvand general (üldine).
 3. Kerige suvandini Time/date (Kellaaeg/kuupäev), kasutades nuppu Start Stop, ja sisenege nupuga Next.

Menüüs Time/date (Kellaaeg/kuupäev) saate seadistada järgmist:

 • kellaaeg;
 • kuupäev;
 • GPS-ajavõtt;
 • topeltkellaaeg;
 • äratus.

Ajasätete muutmiseks toimige järgmiselt.

 1. Kerige menüüs Time/date (Kuupäev/kellaaeg) soovitud sättele, kasutades nuppu Start Stop või Light Lock, ja valige säte nupuga Next.
 2. Muutke väärtusi, kasutades nuppu Start Stop ja nuppu Light Lock, ja salvestage, kasutades nuppu Next.
 3. Minge tagasi eelmisse menüüsse, kasutades nuppu Back Lap, või hoidke väljumiseks all nuppu Next.

setting time Ambit3

Äratuskell

Soovi korral saate kasutada seadet Suunto Ambit3 Run äratuskellana.

Äratuskella funktsiooni avamiseks ja äratuse määramiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs General (Üldine), seejärel Time/date (Kellaaeg/kuupäev) ja Alarm (Äratus).
 2. Lülitage nupuga Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) äratus sisse või välja.Kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).
 3. Määrake nuppude Start Stop (Start/stopp) ja Light Lock (Valgus/lukustamine) abil tunni- ja minutiväärtus.Kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).
 4. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap (Tagasi/ring). Suvandite menüüst väljumiseks hoidke all nuppu Next (Järgmine).

setting alarm Ambit3

Kui äratus on sisse lülitatud, kuvatakse äratuse sümbol enamikul kuvadel.

Kui äratus kõlab, saate teha järgmist.

 • Valida nupuga Light Lock (Valgus/lukustamine) üksuse Snooze (Lükka edasi).Äratus peatub ja käivitub uuesti iga 5 minuti järel, kuni selle seiskate.Äratust saab lükata edasi 12 korda (kokku kuni üks tund).
 • Valida nupuga Start Stop (Start/stopp) üksuse Stop (Seiska).Äratus seiskub ja käivitub uuesti järgmisel päeval samal kellaajal, kui te äratust sätetes välja ei lülita.

alarm snooze Ambit3

MÄRKUS:

Kui lükkate äratuse edasi, vilgub režiimis Time (Aeg) äratuse ikoon.

Aja sünkroonimine

Seadme Suunto Ambit3 Run kellaaega saab värskendada mobiiltelefoni, arvuti (Moveslink) või GPS-aja abil.Kui olete kella rakendusega Suunto Movescount App ühendanud, sünkroonitakse kellaaeg ja ajavöönd automaatselt mobiiltelefoniga.

Kui ühendate kella USB-kaabli abil arvutiga, uuendab Moveslink vaikevalikuna seadme kellaaega ja kuupäeva arvuti kella järgi.Selle funktsiooni saab Moveslinki sätetest välja lülitada.

moveslink settings

GPS-ajavõtt

GPS-ajavõtt korrigeerib teie seadme Suunto Ambit3 Run ja GPS-aja vahelist erinevust.GPS-ajavõtt korrigeerib aega automaatselt kord päevas või pärast aja käsitsi reguleerimist.Korrigeeritakse ka topeltkellaaega.

MÄRKUS:

GPS-ajavõtt korrigeerib minuteid ja sekundeid, aga mitte tunde.

MÄRKUS:

GPS-ajavõtt korrigeerib aja täpselt, kui see erineb vähem kui 7,5 minutit.Kui aeg erineb sellest rohkem, korrigeerib GPS-ajavõtt aja lähima 15 minuti täpsusega.

GPS-ajavõtt on vaikimisi aktiveeritud.Deaktiveerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Valige suvandite menüüs General (Üldine), seejärel Time/date (Kellaaeg/kuupäev) ja GPS timekeeping (GPS-ajavõtt).
 2. Lülitage nupuga Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) GPS-ajavõtt sisse või välja.Kinnitamiseks vajutage nuppu Next (Järgmine).
 3. Sätete juurde naasmiseks vajutage nuppu Back Lap (Tagasi/ring). Väljumiseks hoidke all nuppu Next (Järgmine).

Table of Content