Intervalový časovač
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Intervalový časovač

Intervalový časovač

Intervalový časovač môžete na webe Movescount pridať do každého vlastného športového režimu. Ak chcete pridať intervalový časovač do športového režimu, vyberte športový režim a otvorte položku Advanced settings (Rozšírené nastavenia). Pri nasledujúcom pripojení hodiniek Suunto Ambit3 Run k vášmu účtu na webovej lokalite Movescount sa intervalový časovač synchronizuje s hodinkami.

V intervalovom časovači môžete určiť tieto údaje:

  • typy intervalov (high (vysoký) a low (nízky) interval),
  • trvanie alebo vzdialenosť oboch typov intervalov,
  • počet opakovaní intervalov.
POZNÁMKA:

Ak na webovej lokalite Movescount nenastavíte počet opakovaní intervalov, intervalový časovač bude pokračovať, kým sa nezopakuje 99-krát.

Aktivácia a vypnutie intervalového časovača:

  1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Interval a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock nastavte pre intervalový časovač možnosť On/Off (Zap./vyp.) a nastavenie potvrďte tlačidlom Next. Keď je aktivovaný intervalový časovač, v hornej časti displeja sa zobrazuje ikona intervalu.

activating interval timer