Oznámenia
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Oznámenia

Oznámenia

Ak ste hodinky Suunto Ambit3 Run spárovali s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount), môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia typu push.

notifications Ambit3

Prijímanie oznámení na hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku CONNECTIVITY (KONEKTIVITA) a stlačte tlačidlo Next.
  3. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Settings (Nastavenia) a stlačte tlačidlo Next.
  4. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Notifications (Oznámenia) a stlačte tlačidlo Next.
  5. Zapnite alebo vypnite tlačidlom Light Lock a stlačte tlačidlo Next.
  6. Nastavenie opustite podržaním stlačeného tlačidla Next.

Keď sú oznámenia zapnuté, v hodinkách Suunto Ambit3 Run zaznie zvukový signál a v spodnom riadku sa zobrazí ikona oznámenia pre každú novú udalosť.

Zobrazenie oznámení na hodinkách:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku NOTIFICATIONS (OZNÁMENIA) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock si prezerajte oznámenia.

V zozname môže byť až 10 oznámení. Oznámenia zostávajú v hodinkách, kým ich neodstránite z mobilného zariadenia. Oznámenia staršie ako jeden deň sa však na hodinkách nezobrazujú.