Servisná ponuka
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Servisná ponuka

Servisná ponuka

Ak chcete otvoriť servisnú ponuku, podržte súčasne stlačené tlačidlá Back Lap a Start Stop, kým sa v hodinkách neotvorí servisná ponuka.

service menu Ambit3

Servisná ponuka obsahuje tieto položky:

 • Info (Informácie):
  • BLE (BLE): zobrazenie aktuálnej verzie rozhrania Bluetooth Smart
  • Version (Verzia): zobrazenie aktuálnej verzie softvéru a hardvéru
 • Test (Test):
  • LCD test (Test displeja LCD): umožňuje otestovať, či LCD pracuje správne
 • Action (Akcia):
  • Power off (Napájanie vypnuté): umožňuje prepnúť hodinky do režimu hlbokého spánku
  • GPS reset (Resetovanie GPS): umožňuje resetovať GPS
  • Clear data (Vymazať údaje): vymaže kalibráciu testu zotavenia
POZNÁMKA:

Power off (Vypnutie) je stav s nízkou spotrebou. Ak chcete hodinky prebudiť, pripojte kábel USB (s napájacím zdrojom). Spustí sa sprievodca úvodným nastavením. Všetky nastavenia s výnimkou času a dátumu sa zachovajú. Stačí ich potvrdiť v sprievodcovi spustením.

POZNÁMKA:

Ak sú hodinky 10 minút bez pohybu, prepnú sa do úsporného režimu. Hodinky sa znova aktivujú pri pohybe.

POZNÁMKA:

Obsah servisnej ponuky sa môže počas aktualizácií zmeniť bez upozornenia.

Resetovanie GPS

Ak jednotka GPS nedokáže nájsť signál, v servisnej ponuke môžete resetovať údaje GPS.

Resetovanie jednotky GPS:

 1. V servisnej ponuke tlačidlom Light Lock prejdite na položku Action (Akcia) a otvorte ju tlačidlom Next.
 2. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku GPS reset (Resetovanie GPS) a otvorte ju tlačidlom Next.
 3. Stlačením tlačidla Start Stop potvrďte resetovanie jednotky GPS alebo stlačením tlačidla Light Lock resetovanie zrušte.
POZNÁMKA:

Funkcia resetovania GPS resetuje údaje GPS, hodnoty kalibrácie kompasu a čas zotavenia. Uložené záznamy sa neodstránia.