Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Používateľská príručka - 2.4

Trasy

Trasu môžete vytvoriť na webovej lokalite Movescount alebo môžete importovať trasu vytvorenú v iných hodinkách z počítača na webovú lokalitu Movescount. Trasu môžete aj zaznamenať pomocou športových hodiniek Suunto Ambit3 Run a odoslať ju na webovú lokalitu Movescount (pozrite si časť Zaznamenávanie ciest).

Pridanie trasy:

 1. Prejdite na adresu www.movescount.com a prihláste sa.
 2. V sekcii Plan & Create(Plánovanie a vytváranie) prejdite na položku Routes (Trasy), ak chcete vyhľadať a pridať existujúce trasy, alebo na položku Route Planner (Plánovač trasy), ak chcete vytvoriť vlastnú trasu.
 3. Synchronizujte športové hodinky Suunto Ambit3 Run s webovou lokalitou Movescount pomocou aplikácie Suunto Movescount (manuálne spustite synchronizáciu, pozrite si časť Synchronizácia s mobilnou aplikáciou) alebo použite aplikáciu Moveslink a dodaný kábel USB.

Trasy sa odstraňujú aj prostredníctvom webovej lokality Movescount.

Odstránenie trasy:

 1. Prejdite na adresu www.movescount.com a prihláste sa.
 2. V sekcii Plan & Create(Plánovanie a vytváranie) prejdite na položku Route Planner(Plánovač trasy).
 3. V časti MY ROUTES (Moje trasy) kliknite na trasu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na príkaz DELETE (Odstrániť).
 4. Synchronizujte športové hodinky Suunto Ambit3 Run s webovou lokalitou Movescount pomocou aplikácie Suunto Movescount (manuálne spustite synchronizáciu, pozrite si časť Synchronizácia s mobilnou aplikáciou) alebo použite aplikáciu Moveslink a dodaný kábel USB.

Navigovanie po trase

Môžete navigovať po trase, ktorú ste si prevzali do športových hodiniek Suunto Ambit3 Run z webovej lokality Movescount (pozrite si časť Trasy) alebo zaznamenali počas cvičenia (pozrite si časť Zaznamenávanie ciest).

TIP:

Navigovať môžete aj v športovom režime (pozrite si časť Navigovanie počas cvičenia).

Navigovanie po trase:

 1. Prejdite do športového režimu, ktorý má aktivovanú funkciu GPS, a podržaním tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Navigation (Navigácia) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Routes (Trasy) a vyberte ju stlačením tlačidla Next. Hodinky zobrazia počet uložených trás a potom zoznam všetkých vašich trás.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte trasu, po ktorej chcete navigovať. Vyberte tlačidlom Next.
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Navigate (Navigovať). Alebo môžete vybrať možnosť View (Zobrazenie) a najprv si trasu prezrieť.
 6. Hodinky zobrazia všetky zastávky zvolenej trasy. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte zastávku, ktorú chcete použiť ako miesto štartu. Potvrďte tlačidlom Next.
 7. Ak vyberiete zastávku v strede trasy, športové hodinky Suunto Ambit3 Run si vyžiadajú výber smeru navigácie. Stlačením tlačidla Start Stop vyberte možnosť Forwards (Dopredu) alebo stlačením tlačidla Light Lock možnosť Backwards (Dozadu). Ak vyberiete ako miesto štartu prvú zastávku trasy, športové hodinky Suunto Ambit3 Run budú navigovať po trase smerom dopredu (od prvej zastávky k poslednej). Ak vyberiete ako miesto štartu poslednú zastávku trasy, športové hodinky Suunto Ambit3 Run budú navigovať po trase smerom späť (od poslednej zastávky k prvej).
 8. Ak používate kompas prvý raz, musíte ho nakalibrovať (pozri Kalibrácia kompasu). Po aktivácii kompasu začnú hodinky hľadať signál GPS a po zistení signálu zobrazia hlásenie GPS found (GPS nájdené).
 9. Začnite navigovať k prvej zastávke trasy. Hodinky informujú, že sa blížite k zastávke, a automaticky začnú navigáciu priamo k ďalšej zastávke na trase.
 10. Pred poslednou zastávkou trasy vás hodinky informujú, že ste dorazili do cieľa.

navigating route Ambit3Run

navigating route2 Ambit3

Vynechanie zastávky na trase:

 1. Počas navigácie po trase podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte možnosť Navigation (Navigácia).
 3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Skip waypoint (Vynechať zastávku) a vyberte ju tlačidlom Next. Hodinky vynechajú zastávku a začnú navigáciu priamo k ďalšej zastávke na trase.

skipping waypoint Ambit3

Počas navigácie

Počas navigácie môžete stlačením tlačidla View prechádzať týmito zobrazeniami:

 1. zobrazenie celej trasy,
 2. priblížené zobrazenie trasy, Orientáciu mapy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti GENERAL » Map.
 3. Heading up: Zobrazenie priblíženej mapy, smer cesty je hore.
 4. North up: Zobrazenie priblíženej mapy, sever je hore.
 5. zobrazenie navigácie po zastávkach

during navigation Ambit3

Zobrazenie celej trasy

V zobrazení celej trasy sa zobrazujú tieto informácie:

 • (1) šípka udávajúca vašu polohu a smerujúca v smere vašej cesty
 • (2) ďalšia zastávka na trase
 • (3) prvá a posledná zastávka na trase
 • (4) najbližšie miesto záujmu sa zobrazuje ako ikona
 • (5) mierka, v ktorej je zobrazená celá trasa

fulltrack view

POZNÁMKA:

V zobrazení celej trasy je sever vždy hore.

Zobrazenie navigácie po zastávkach

V zobrazení navigácie po zastávkach sa zobrazujú tieto informácie:

 • (1) šípka smerujúca k ďalšej zastávke
 • (2) vzdialenosť k ďalšej zastávke
 • (3) ďalšia zastávka, ku ktorej smerujete

waypoint view Ambit3

Table of Content