Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Uporabniški priročnik - 2.4

Dnevnik

V dnevniku se shranjujejo vnosi zabeleženih dejavnosti. Največje število dnevniških vnosov in najdaljše trajanje posameznega vnosa sta odvisni od tega, koliko informacij je zabeleženih pri vsaki dejavnosti. Natančnost sistema GPS (glejte Natančnost sistema GPS in varčevanje z energijo) in uporaba intervalnega odštevalnika (glejte Intervalni odštevalnik) denimo neposredno vplivata na število in trajanje dnevniških vnosov, ki jih je mogoče shraniti.

Povzetek dnevniškega vnosa za dejavnost si lahko ogledate takoj po ustavitvi beleženja ali v meniju logbook (Dnevnik) v začetnem meniju.

Prikaz informacij v povzetku dnevniškega vnosa je dinamičen: spreminja se glede na dejavnike, kot sta izbrani športni način in uporaba pasu za merjenje srčnega utripa ali sistema GPS. Vsi dnevniški vnosi privzeto vključujejo vsaj te informacije:

 • ime športnega načina
 • ura
 • datum
 • trajanje
 • vmesni časi

Če ste zabeležili tudi podatke GPS, dnevniški vnos vključuje prikaz celotne poti.

NASVET:

Več podrobnosti o zabeleženih dejavnostih si lahko ogledate na spletnem mestu Movescount.com.

Po ustavitvi beleženja si lahko povzetek dnevniškega vnosa ogledate tako:

 1. Pridržite tipko Start Stop, da ustavite in shranite vadbo. Lahko tudi pritisnete tipko Start Stop, da začasno ustavite beleženje. Ko je beleženje začasno zaustavljeno, ga lahko dokončno prekinete s tipko Back Lap ali nadaljujete s tipko Start Stop. Po začasni ali dokončni prekinitvi vadbe shranite dnevniški vnos s pritiskom na tipko Start Stop. Če dnevniškega vnosa ne želite shraniti, pritisnite tipko Light Lock. Če dnevniškega vnosa ne shranite, si lahko s pritiskom tipke Light Lock sicer ogledate njegov povzetek, vendar pa se vnos ne shrani v dnevniku za kasnejši ogled.
 2. Pritisnite tipko Next, da si ogledate povzetek dnevniškega vnosa.

logbook

V dnevniku si lahko ogledate povzetke vseh shranjenih vadb. V dnevniku so vadbe navedene po datumu in uri.

Povzetek dnevniškega vnosa v dnevniku si ogledate tako:

 1. Pritisnite tipko Start Stop za vstop v začetni meni.
 2. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost Logbook (Dnevnik) in jo izberite s tipko Next. Prikaže se trenutni čas okrevanja.
 3. S tipkama Start Stop in Light Lock se pomikajte med dnevniškimi vnosi ter izberite želenega s tipko Next.
 4. Po prikazih povzetkov dnevniških vnosov se premikate s tipko Next.

logbook2

Če je v dnevniškem vnosu več vmesnih časov, si lahko informacije o posameznem vmesnem času ogledate tako s tipko View.

Table of Content