Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Run Uporabniški priročnik - 2.4

 • Zanimive točke

Zanimive točke

Ura Suunto Ambit3 Run vključuje navigacijo GPS, ki vam omogoča navigacijo do vnaprej določenega cilja, shranjenega kot zanimiva točka (POI).

OPOMBA:

Navigirate lahko tudi med beleženjem vadbe (glejte Navigacija med vadbo).

Kako navigirati do zanimive točke:

 1. Izberite športni način z vklopljeno funkcijo GPS in pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. S tipko Start Stop se pomaknite na možnost Navigation (Navigacija) in jo odprite s tipko Next.
 3. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost POIs (Points of interest) (Zanimive točke (POI)) in jo izberite s tipko Next. Ura prikaže število shranjenih zanimivih točk in prazen prostor, ki je na voljo za nove točke.
 4. S tipkama Start Stop ali Light Lock se pomaknite na točko, ki ste jo izbrali za navigacijo, in jo izberite s tipko Next.
 5. Pritisnite tipko Next, da izberete možnost Navigate (Navigiraj). Če prvič uporabljate kompas, ga boste morali umeriti (glejte Umerjanje kompasa).Po vklopu kompasa začne ura iskati signal GPS in prikaže GPS found (GPS najden), ko ga najde.
 6. Začnite navigacijo do zanimive točke.Ura prikazuje naslednje informacije:
 7. kazalnik smeri do cilja (glejte dodatno pojasnilo spodaj);
 8. razdalja do cilja.
 9. Ko prispete do cilja, vas ura o tem obvesti.

navigating POI Ambit3Run

Kadar mirujete ali se premikate počasi (<4 km/h), vas ura usmerja do zanimive točke (ali do točke na poti v primeru navigacije po poti) na podlagi smeri kompasa.

navigating POI stationary Ambit3

Ko se premikate s hitrostjo >4 km/h, vas ura usmerja do zanimive točke (ali do točke na poti v primeru navigacije po poti) na podlagi sistema GPS.

Usmerjanje do cilja oz. smer je prikazana s praznim trikotnikom.Smer gibanja oz. vaša smer je označena z neprekinjeno črto na vrhu zaslona.Usklajenost teh dveh smeri zagotavlja, da se gibljete v pravi smeri.

navigating POI moving Ambit3

Preverjanje lokacije

Ura Suunto Ambit3 Run vam omogoča, da s sistemom GPS preverite koordinate svoje trenutne lokacije.

Kako preveriti svojo lokacijo:

 1. Izberite športni način z vklopljeno funkcijo GPS in pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. S tipko Start Stop se pomaknite na možnost Navigation (Navigacija) in jo odprite s tipko Next.
 3. Pritisnite tipko Next, da izberete možnost Location (Lokacija).
 4. Pritisnite tipko Next, da izberete možnost Current (Trenutna).
 5. Ura začne iskati signal GPS in prikaže GPS found (GPS najden), ko ga najde.Potem se na zaslonu prikažejo vaše trenutne koordinate.
NASVET:

Svojo lokacijo lahko preverite tudi medtem, ko beležite vadbo. Pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.

Dodajanje vaše lokacije kot zanimive točke (POI)

Suunto Ambit3 Run vam omogoča, da shranite svojo trenutno lokacijo ali jo označite kot zanimivo točko. Do shranjene zanimive točke lahko kadar koli navigirate, na primer med vadbo.

V uro lahko shranite do 250 zanimivih točk. Upoštevajte, da ta prostor za shranjevanje zasedajo tudi shranjene poti. Če imate recimo pot s 60 točkami na poti, lahko v uro shranite še 190 zanimivih točk.

Vrsto zanimive točke (ikono) in njeno ime lahko izberete z vnaprej pripravljenega seznama, v storitvi Movescount pa lahko zanimive točke poimenujete po svojih željah.

Lokacijo shranite kot zanimivo točko tako:

 1. Izberite športni način z vklopljeno funkcijo GPS in pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. S tipko Start Stop se pomaknite do možnosti Navigation (Navigacija) in jo odprite s tipko Next.
 3. Pritisnite tipko Next, da izberete možnost Location (Lokacija).
 4. Izberite možnost CURRENT (TRENUTNA) ali DEFINE (DOLOČI), če želite ročno spremeniti vrednosti zemljepisne dolžine in širine.
 5. Lokacijo shranite tako, da pritisnete tipko Start Stop.
 6. Izberite ustrezno vrsto zanimive točke za lokacijo, ki jo shranjujete. Za pomikanje po vrstah zanimivih točk uporabite tipki Start Stop in Light Lock. Izberite vrsto zanimive točke s tipko Next.
 7. Izberite ustrezno ime za lokacijo. Za pomikanje med možnostmi za ime točke uporabite tipki Start Stop in Light Lock. Izberite ime s tipko Next.
 8. Pritisnite Start Stop, da shranite zanimivo točko.
NASVET:

V storitvi Movescount lahko ustvarjate zanimive točke tako, da izberete lokacijo na zemljevidu ali vnesete koordinate. Zanimive točke v uri Suunto Ambit3 Run in v storitvi Movescount se vedno sinhronizirajo, ko uro povežete s spletnim mestom Movescount.

Brisanje zanimive točke (POI)

Zanimivo točko lahko izbrišete neposredno v uri ali pa v storitvi Movescount.Vendar če zanimivo točko izbrišete v storitvi Movescount in sinhronizirate uro Suunto Ambit3 Run, se zanimiva točka iz ure izbriše, v storitvi Movescount pa je samo onemogočena.

Kako izbrisati zanimivo točko:

 1. Izberite športni način z vklopljeno funkcijo GPS in pridržite tipko Next, da odprete meni z možnostmi.
 2. S tipko Start Stop se pomaknite na možnost navigation (Navigacija) in jo odprite s tipko Next.
 3. S tipko Light Lock se pomaknite na možnost POIs (Points of interest) (Zanimive točke (POI)) in jo izberite s tipko Next. Ura prikaže število shranjenih zanimivih točk in prazen prostor, ki je na voljo za nove točke.
 4. S tipkama Start Stop ali Light Lock se pomaknite na točko, ki jo želite izbrisati, in jo izberite s tipko Next.
 5. Pomaknite se na možnost Delete (Izbriši) s tipko Start Stop.Izbiro potrdite s tipko Next.
 6. Pritisnite tipko Start Stop, da potrdite izbiro.

Table of Content