การแสดงผล
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การแสดงผล

Suunto Ambit3 Run ของคุณมีคุณสมบัติมากมาย เช่น นาฬิกาจับเวลา (ดู นาฬิกาจับเวลา) ที่สามารถใช้เป็นหน้าจอแสดงผลและดูได้โดยกด Next โดยบางส่วนเป็นแบบถาวรและบางส่วนสามารถเลือกให้แสดงหรือซ่อนได้ตามต้องการ

เพื่อแสดง/ซ่อนการแสดงผล

 1. กด Start Stop เพื่อเข้าสู่เมนูเริ่มต้น
 2. เลื่อนไปที่ Displays (Displays) โดยกด Light Lock และกด Next
 3. ในรายการการแสดงผล เลือกการแสดงผลเป็นเปิด/ปิดด้วยการเลื่อนไปที่ตำแหน่งที่ต้องการด้วย Start Stop หรือ Light Lock แล้วกด Next กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อออกจากเมนูการแสดงผลหากจำเป็น

โหมด sport ของคุณ (ดูที่ โหมด sport) ยังมีหน้าจอแสดงผลหลายจอที่คุณสามารถเลือกดูข้อมูลต่างๆ ได้ในขณะออกกำลังกาย

การปรับความสว่างหน้าจอแสดงผล

เพิ่มหรือลดความสว่างของ Suunto Ambit3 Run ของคุณได้ในการตั้งค่านาฬิกา

เพื่อปรับความสว่างการแสดงผล

 1. กดปุ่ม Next ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. กด Next เพื่อเข้าไปในการตั้งค่า General(General)
 3. กด Next เพื่อเข้าไปใน Tones/display(Tones/display)
 4. เลื่อนไปที่ Display contrast(Display contrast) ด้วย Light Lock และเข้าไปด้วย Next
 5. เพิ่มความสว่างด้วยปุ่ม Start Stop หรือลดความสว่างด้วยปุ่ม Light Lock
 6. กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อออก

การเปลี่ยนสีการแสดงผล

เปลี่ยนการแสดงผลเป็นสีมืดและสีสว่างผ่านการตั้งค่าในนาฬิกาหรือใน Movescount หรือเพียงใช้ทางลัดค่าเริ่มต้นที่ปุ่ม View (ดูที่ ปุ่มกดและเมนู) นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดสีที่แสดงในโหมด sport ได้ใน Movescount

เพื่อเปลี่ยนกลับหน้าจอในการตั้งค่านาฬิกา:

 1. กดปุ่ม Next ค้างเพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. กด Next เพื่อเข้าไปในการตั้งค่า General(General)
 3. กด Next เพื่อเข้าไปใน Tones/display(Tones/display)
 4. เลื่อนไปที่ Invert display(Invert display) ด้วย Start Stop และเปลี่ยนกลับด้วย Next