การออกกำลังกายตามช่วงเวลา
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การออกกำลังกายตามช่วงเวลา

การออกกำลังกายตามช่วงเวลา

คุณสามารถดำเนินการรับคำแนะนำช่วงการออกกำลังกาย Suunto Ambit3 Run ของคุณด้วยการวางแผนการออกกำลังกายใน Suunto Movescount App

หมายเหตุ:

ตัววางแผนการออกกำลังกายต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi หรือโทรศัพท์มือถือ ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืออาจมีค่าบริการการเชื่อมต่อบนโทรศัพท์มือถือ

การออกกำลังกายจะง่ายหรือซับซ้อนก็ได้ ตามความต้องการของคุณ กำหนดประเภท ระยะเวลา และเป้าหมายสำหรับแต่ละส่วน หรือคุณสามารถเพิ่มข้อความคำแนะนำที่กำหนดเองสำหรับส่วนนั้น ๆ ก็ได้

หลังจากที่คุณสร้างการออกกำลังกายและซิงค์ลงในนาฬิกาของคุณผ่านทางแอป คุณจะสามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้ในเมนูตัวเลือกของโหมดกีฬา

ในการเริ่มต้นการออกกำลังกายตามช่วงเวลาโดยมีการแนะนำ:

 1. ขณะที่คุณกำลังอยู่ในโหมดกีฬา ให้กดปุ่ม Next ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนูตัวเลือก
 2. กด Next เพื่อเลือก WORKOUT
 3. เลื่อนดูการออกกำลังกายที่มีอยู่ด้วย Light Lock หรือ Start Stop และเลือกด้วย Next
 4. กด Start Stop เพื่อเริ่มต้นบันทึกการออกกำลังกายของคุณ การแนะนำเริ่มต้นขึ้นพร้อมการบันทึก การแสดงผลช่วงการออกกำลังกายจะแสดงเป็นจอแสดงผลสุดท้ายในโหมดกีฬาที่เลือก
 5. ออกกำลังกายจนจบหรือหยุดในเวลาใด ๆ โดยหยุดการบันทึกการออกกำลังกายตามปกติหรือไปที่เมนูตัวเลือกและเลือก END WORKOUT

ระหว่างการออกกำลังกาย นาฬิกาของคุณจะให้การแนะนำแบบเรียลไทม์ในรูปแบบของกราฟบนจอแสดงผลการออกกำลังกาย

interval workout

 • แถวบน: การวัดในปัจจุบันตามเป้าหมายส่วน ตัวอย่าง ถ้าคุณกำหนดความเร็วสูงสุดและตํ่าสุดสำหรับส่วนไว้ ค่าที่อยู่เหนือกราฟคือความเร็วในปัจจุบันของคุณ
 • กราฟ: ภาพที่สมบูรณ์ของส่วนปัจจุบัน ด้านบนและด้านล่างของกราฟคือขีดจำกัดบนและล่างสำหรับส่วน ปลายด้านซ้ายและขวาของกราฟคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของส่วน เส้นวาดในกราฟแสดงให้เห็นถึงความพยายามของคุณในปัจจุบันเมื่อเทียบกับระยะเวลาและข้อจำกัดของส่วน
 • แถวล่าง: เวลาที่เหลือ ระยะทาง หรือแคลอรี่ที่เหลือก่อนที่จะเสร็จในส่วนนั้น หากคุณตั้งส่วนไว้เป็นรอบ (ส่วนจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณกดปุ่ม Back Lap) แล้วแถวด้านล่างจะแสดงส่วนเวลาสะสม

เมื่อส่วนต่อไปเริ่มต้นขึ้น นาฬิกาของคุณจะแสดงข้อมูลสรุปของส่วนต่อไป

interval workout change

 • ขั้นตอนส่วน
 • ระยะเวลา
 • จำกัดเป้าหมาย