การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Run คู่มือการใช้งาน - 2.4

Table of Content

การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร

การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตร และสิทธิของประเทศที่เกี่ยวข้อง

นาฬิกา: EP 11008080, การออกแบบ EU 001332985-0001 หรือ 001332985-0002, US 61/649,617, US 61/649,632

สายรัด HR: US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US8,814,574, US 8,886,281

ได้ทำการยื่นขอจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมแล้ว