Hooldusmenüü
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Kasutusjuhend - 2.4

Hooldusmenüü

Hooldusmenüü avamiseks hoidke korraga all nuppe Back Lap ja Start Stop, kuni käekellas kuvatakse hooldusmenüü.

service menu Ambit3

Hooldusmenüü sisaldab järgmisi üksusi.

 • Info (Teave)
  • BLE (BLE): kuvab Bluetooth Smarti praeguse versiooni.
  • Version (Versioon): kuvab seadme tarkvara ja riistvara praeguse versiooni.
 • Test (Kontroll)
  • LCD test (LCD kontroll): võimaldab kontrollida, kas LCD töötab korralikult.
 • Action (Toiming)
  • Power off (Toide väljas): võimaldab lülitada käekella sügava une režiimi.
  • GPS reset (GPS-i lähtestamine): võimaldab GPS-i lähtestada.
  • Clear data (Andmete kustutamine): kustuta taastekontrolli kalibreerimine.
MÄRKUS:

Power off (Toide väljas) on vähe voolu tarbiv režiim. Käekella käivitamiseks ühendage USB-kaabel vooluallikaga. Käivitub algseadistuse viisard. Kõik sätted, peale kellaaja ja kuupäeva, on alles. Peate need ainult käivitusviisardis kinnitama.

MÄRKUS:

Kui kella 10 minuti jooksul ei kasutata, lülitub see energiasäästurežiimile. Käekell aktiveerub uuesti, kui seda liigutatakse.

MÄRKUS:

Hooldusmenüü sisu võidakse värskendamisel ette teatamiseta muuta.

GPS-i lähtestamine

Kui GPS ei leia signaali, saate GPS-i andmed lähtestada hooldusmenüüs.

GPS-i lähtestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Kerige hooldusmenüüs suvandini Action (Toiming) nupu Light Lock abil ja sisenege nupuga Next.
 2. Vajutage nuppu Light Lock, et kerida suvandini GPS reset (GPS-i lähtestamine), ja sisenege nupuga Next.
 3. GPS-i lähtestamise kinnitamiseks vajutage nuppu Start Stop või tühistamiseks vajutage nuppu Light Lock.
MÄRKUS:

GPS-i lähtestamisel lähtestatakse GPS-i andmed, kompassi kalibreerimise väärtused ja taastumisaeg. Salvestatud logisid ei kustutata.