Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Kasutusjuhend - 2.4

Huvipakkuvad kohad

Seade Suunto Ambit3 Sport võimaldab GPS-navigeerimist, mille abil saate navigeerida huvipakkuva kohana salvestatud eelmääratud sihtkohta.

MÄRKUS:

Navigeerida saate ka treeninglogi jäädvustamise ajal (vt Navigeerimine treeningu ajal).

Huvipakkuva kohani navigeerimiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele Navigation (Navigeerimine) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele POIs (Points of interest) (Huvipakkuvad kohad) ja valige see nupuga Next (Järgmine). Käekell kuvab salvestatud huvipakkuvate kohtade arvu ja uute kirjete jaoks saadaoleva talletusruumi.
 4. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) abil huvipakkuvale kohale, milleni soovite navigeerida, ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 5. Vajutage üksuse Navigate (Navigeeri) valimiseks nuppu Next (Järgmine). Kui kasutate seadme kompassi esimest korda, tuleb see kalibreerida (Vt Kompassi kalibreerimine).Pärast kompassi aktiveerimist alustab käekell GPS-signaali otsimist ja kui see on leitud, kuvatakse teade GPS found (GPS leitud).
 6. Alustage huvipakkuva kohani navigeerimist.Käekell kuvab järgmise teabe.
 7. Nool, mis näitab sihtkoha suunda (vt täiendavaid selgitusi allpool).
 8. Kaugus sihtpunktist.
 9. Käekell teavitab, et olete sihtpunkti saabunud.

navigating POI Ambit3

Paigal seistes või aeglaselt liikudes (< 4 km/h) näitab käekell teile huvipakkuva punkti (või marsruudil navigeerimisel kontrollpunkti) suunda kompassi kursi järgi.

navigating POI stationary Ambit3

Liikudes (< 4 km/h) näitab käekell teile huvipakkuva punkti (või marsruudil navigeerimisel kontrollpunkti) suunda GPS-i järgi.

Teie sihtkoha suunda või kurssi esitatakse tühja kolmnurgana.Teie liikumissuunda või kurssi esitatakse ekraani ülaosas ühtlaste joontena.Neid kahte ühitades olete kindel, et liigute õiges suunas.

navigating POI moving Ambit3

Asukoha tuvastamine

Suunto Ambit3 Sport võimaldab GPS-vastuvõtja abil teie asukoha koordinaatide tuvastamist.

Asukoha tuvastamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele Navigation (Navigeerimine) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Vajutage üksuse Location (Asukoht) valimiseks nuppu Next (Järgmine).
 4. Vajutage üksuse Current (Praegune) valimiseks nuppu Next (Järgmine).
 5. Käekell alustab GPS-signaali otsimist ja kui see on leitud, kuvatakse teade GPS found (GPS leitud).Pärast seda kuvatakse ekraanil teie praegused koordinaadid.
NÕUANNE:

Asukohta saate kontrollida ka treeningulogi jäädvustamise ajal, kui hoiate suvandite menüü avamiseks all nuppu Next (Järgmine).

Asukoha lisamine huvipakkuva kohana

Suunto Ambit3 Sport võimaldab praeguse asukoha salvestamist huvipakkuva kohana (POI). Soovi korral saate salvestatud huvipakkuva kohani navigeerida millal tahes, näiteks treeningu ajal.

Käekella saab salvestada kuni 250 huvipakkuvat kohta. Arvestage sellega, et see arv hõlmab ka marsruutide kontrollpunkte. Näiteks kui teil on 60 kontrollpunktiga marsruut, saate salvestada käekella lisaks 190 huvipakkuvat kohta.

Eelmääratud loendist saate valida huvipakkuvate kohtade tüübi (ikoon) ja nime või Movescountis huvipakkuvatele kohtadele ise nime määrata.

Asukoha salvestamiseks huvipakkuva kohana toimige järgmiselt.

 1. Vajutage menüüsse Start sisenemiseks nuppu Start Stop.
 2. Kerige suvandini Navigation (Navigeerimine), kasutades nuppu Start Stop, ja sisenege nupuga Next.
 3. Vajutage nuppu Next, et valida suvand Location (Asukoht).
 4. Pikkus- ja laiuskraadi väärtuste käsitsi muutmiseks valige CURRENT (PRAEGUNE) või DEFINE (MÄÄRA).
 5. Vajutage asukoha salvestamiseks nuppu Start Stop.
 6. Valige koha jaoks sobiv huvipakkuva koha tüüp. Kerige nupu Start Stop või Light Lock abil läbi huvipakkuva koha tüüpide. Valige huvipakkuva koha tüüp nupuga Next.
 7. Valige koha jaoks sobiv nimi. Kerige nupu Start Stop või Light Lock abil läbi nimesuvandite. Valige nupuga Next nimi.
 8. Vajutage huvipakkuva koha salvestamiseks nuppu Start Stop.
NÕUANNE:

Movescountis saate huvipakkuvaid kohti luua nii kaardi kui ka koordinaatide abil. Seadmes Suunto Ambit3 Sport ja Movescountis talletatavad huvipakkuvad kohad sünkroonitakse alati, kui käekella Movescountiga ühendate.

Huvipakkuva koha kustutamine

Huvipakkuva koha saate kustutada kellas või Movescountis.Kui kustutate huvipakkuva koha Movescountis ja sünkroonite seadmega Suunto Ambit3 Sport, kustutatakse huvipakkuv koht käekellast, kuid Movescountis see kõigest keelatakse.

Huvipakkuva koha kustutamiseks toimige järgmiselt.

 1. Vajutage stardimenüü avamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).
 2. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) abil üksusele navigation (Navigeerimine) ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 3. Liikuge nupu Light Lock (Valgus/lukustamine) abil üksusele POIs (Points of interest) (Huvipakkuvad kohad) ja valige see nupuga Next (Järgmine). Käekell kuvab salvestatud huvipakkuvate kohtade arvu ja uute kirjete jaoks saadaoleva talletusruumi.
 4. Liikuge nupu Start Stop (Start/stopp) või Light Lock (Valgus/lukustamine) abil huvipakkuvale kohale, mille soovite kustutada, ja valige see nupuga Next (Järgmine).
 5. Liikuge nupu Start Stop (Start/Stopp) abil üksusele Delete (Kustuta).Vajutage valimiseks nuppu Next (Järgmine).
 6. Vajutage kinnitamiseks nuppu Start Stop (Start/stopp).

Table of Content