Odpočítavací časovač
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.4

Odpočítavací časovač

Odpočítavací časovač

Môžete nastaviť odpočítavací časovač, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty do nuly. Po každej z posledných 10 sekúnd odpočítavania časovač spustí krátky zvukový signál a po dosiahnutí nuly zaznie alarm.

Odpočítavací časovač sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky v časti Displays (Displeje) » Countdown (Odpočítavanie). Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Postup nastavenia času odpočítavania:

  1. Ak chcete nastaviť čas odpočítavania, stlačte tlačidlo View, kým sa neotvorí displej odpočítavacieho časovača.
  2. Ak chcete nastaviť čas odpočítavania, stlačte tlačidlo View.
  3. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minúty. Potvrďte tlačidlom Next.
  4. Odpočítavanie spustite stlačením tlačidla Start Stop.

countdown timer Ambit3

TIP:

Odpočítavanie môžete pozastaviť alebo obnoviť stlačením tlačidla Start Stop.