Obvestilo o patentih
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Uporabniški priročnik - 2.4

Obvestilo o patentih

Obvestilo o patentih

Ta izdelek je zaščiten s patentnimi prijavami v postopku pridobivanja in ustreznimi nacionalnimi pravicami:EP 11008080, projekti EU 001332985-0001, 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617 ali US 61/649,632 (pas za merjenje srčnega utripa:US 13/071,624, US 13/832,049, US 13/832,598, US 13/917,668, US 13/397,872, USD 667,127, US 8,386,009, US 8,750,959, US 8,814,574, US 8,886,281).Vložili smo tudi dodatne patentne prijave.