Countdown timer
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Gabay ng Gumagamit - 2.4

Countdown timer

Maaari mong gamitin ang countdown timer na mag-count down mula sa isang naka-preset na oras hanggang zero. Gumagawa ang timer ng maikling tunog bawat segundo sa huling 10 segundo at nagpapatunog ng alarma kapag naabot na ang zero.

Maaari mong ipakita/itago ang countdown timer mula sa start menu sa ilalim ng Displays(Mga display) » Countdown(Countdown). Magpalipat-lipat sa pamamagitan ng Next.

Para i-set ang oras ng countdown:

  1. Pindutin ang Next hanggang sa maabot ang display ng countdown timer.
  2. Pindutin ang View para i-adjust ang oras ng countdown.
  3. I-set ang voras at minuto gamit ang Start Stop at Light Lock. I-accept gamit ang Next.
  4. Pindutin Stop Start upang simulan ang countdown.

countdown timer Ambit3

TIP:

Maaari mong i-pause/ipagpatuloy ang countdown sa pamamagitan ng pagpindot sa Start Stop.