Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Sport Gabay ng Gumagamit - 2.4

  • Mga programa sa pagsasanay

Mga programa sa pagsasanay

Maaari kang magplano ng mga indibidwal na galaw o gumamit ng mga programa sa pagsasanay at i-download ang mga ito sa iyong Suunto Ambit3 Sport. Gamit ang mga planadong galaw, gagabayan ka ng Suunto Ambit3 Sport mo para maabot ang mga target mo sa pagsasanay. Mag-store ng hanggang 60 planadong galaw sa relo mo.

Upang gumamit ng isang planadong galaw:

  1. Magplano ng mga indibidwal na galaw sa ilalim ng MGA GALAW KO o gumamit (o gumawa) ng isang programa sa pagsasanay sa ilalim ng MAGPLANO AT GUMAWA sa Movescount.com at idagdag ang programa sa iyong mga planadong galaw.
  2. Muling i-sync sa Movescount.com para mai-download ang mga planadong galaw sa relo mo.
  3. Sundin ang pang-araw-araw na gabay pati na rin ang gabay sa panahon ng mga planado mong galaw para maabot ang iyong mga target .

Upang magsimula ng isang planadong galaw:

  1. Pindutin ang Next para tingnan ang iyong relo upang makita kung mayroon kang planadong target para sa naturang araw.
  2. Kung marami kang mga planadong galaw para sa naturang araw, pindutin ang View para makita ang bawat targetng galaw.

planned moves today Ambit3

  1. Pindutin ang Start Stop para magsimula ng isang planadong galaw o pindutin ang Next ulit para makabalik sa Time na mode.

Sa panahon ng isang planadong galaw, nagbibigay ng gabay ang iyong Suunto Ambit3 Sport batay sa bilis o heart rate:

planned moves guidance Ambit3

Ipinapakita rin ng iyong Suunto Ambit3 Sport kung nakumpleto na ang 50% at 100% ng iyong plandong target.

Kapag nakumpleto na ang target mo o kung mayroon kang araw ng pagpapahinga, ipinapakita ang mga target sa hinaharap tuwing karaniwang araw ng linggo kung ang susunod na planadong galaw ay nasa loob ng isang linggo o ayon sa petsa kung ito ay mahigit sa isang linggo:

planned moves future Ambit3

Table of Content