Stopwatch
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Sport Gabay ng Gumagamit - 2.4

Stopwatch

Ang stopwatch ay isang display na maaaring i-on o i-off mula sa start menu.

Upang i-activate ang stopwatch:

 1. Pindutin ang Start Stop upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa DISPLAYS(MGA DISPLAY) gamit ang Light Lock at pindutin ang Next.
 3. Mag-scroll sa Stopwatch(Stopwatch) gamit ang Light Lock at pindutin ang Next.

Maaari mo na ngayong simulang gamitin ang stopwatch o pindutin ang Next upang bumalik sa Time na display. Upang bumalik sa stopwatch, pindutin ang Next upang mag-scroll sa mga display hanggang sa makita mo ang stopwatch.

Upang gamitin ang stopwatch:

 1. Sa in-activate na stopwatch display, pindutin ang Start Stop upang simulan ang pagsusukat sa oras.
 2. Pindutin ang Back Lap upang makapag-lap, o pindutin ang Start Stop upang i-pause ang stopwatch. Upang tingnan ang mga oras ng lap, pindutin ang Back Lap kapag naka-pause ang stopwatch.
 3. Pindutin ang Start Stop para magpatuloy.
 4. Upang i-reset ang oras, pindutin nang matagal ang Start Stop kapag naka-pause ang stopwatch.

using stopwatch Ambit3

Habang gumagana ang stopwatch, maaari mong:

 • pindutin ang View upang lumipat sa pagitan ng oras at lap time na pinapakita sa ibabang hanay ng display.
 • lumipat sa time mode gamit ang Next.
 • pumasok sa menu ng mga opsyon sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa Next.

Kung ayaw mo nang makita ang display ng stopwatch, i-deactivate ang stopwatch.

Upang i-deactivate ang stopwatch:

 1. Pindutin ang Start Stop upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa DISPLAYS(MGA DISPLAY) sa pamamagitan ng pagpindot sa Light Lock at sa pagpindot sa Next.
 3. Mag-scroll sa End stopwatch(Itigil ang stopwatch) gamit ang Light Lock at pindutin ang Next.