Helid ja vibratsioon
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Kasutusjuhend - 1.1

Helid ja vibratsioon

Helid ja vibratsioon

Helisid ja vibratsiooni kasutatakse teatistest, hoiatustest ja muudest olulistest sündmustest teatamiseks. Mõlemat saab kohandada eraldi suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Tones/display (Helid/kuva) » Tones (Helid) või Vibration (Vibratsioon).

Iga hoiatusetüübi jaoks saab valida järgmiste suvandite hulgast.

  • All on (Kõik sees): kõik sündmused käivitavad heli/vibratsiooni.
  • All off (Kõik väljas): ükski sündmus ei käivitava heli/vibratsiooni.
  • Buttons off (Nupuhelid väljas): kõik sündmused peale nuppude vajutamine käivitavad heli/vibratsiooni.