Hooldusmenüü
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Kasutusjuhend - 1.1

Hooldusmenüü

Hooldusmenüü avamiseks hoidke korraga all nuppe Back Lap ja Start Stop, kuni käekellas kuvatakse hooldusmenüü.

service menu Ambit3

Hooldusmenüü sisaldab järgmisi üksusi.

 • Info (Teave):
  • Air pressure (Õhurõhk): kuvab praeguse absoluutse õhurõhu ja temperatuuri.
  • BLE (BLE): kuvab Bluetooth Smarti praeguse versiooni
  • Version (Versioon): kuvab seadme tarkvara ja riistvara praeguse versiooni
 • Test (Kontroll):
  • LCD test (LCD-kontroll): võimaldab kontrollida, kas LCD-ekraan töötab korralikult
  • Vibration test (Vibratsioonikontroll): võimaldab kontrollida, kas vibratsiooniteated töötavad korralikult
 • Action (Toiming):
  • Power off (Toide väljas): võimaldab lülitada kella sügava une režiimile
  • GPS reset (GPS-i lähtestamine): võimaldab GPS-i lähtestada
  • Clear data (Andmete tühjendamine): tühjendage taastumiskontrolli kalibreerimine ja kustutage tõusu ajalugu
MÄRKUS:

Power off (Toide väljas) on vähe voolu tarbiv režiim. Käekella käivitamiseks ühendage USB-kaabel vooluallikaga. Käivitub algseadistuse viisard. Kõik sätted, peale kellaaja ja kuupäeva, on alles. Peate need ainult käivitusviisardis kinnitama.

MÄRKUS:

Kui kella 10 minuti jooksul ei kasutata, lülitub see energiasäästurežiimile. Käekell aktiveerub uuesti, kui seda liigutatakse.

MÄRKUS:

Hooldusmenüü sisu võidakse värskendamisel ette teatamiseta muuta.

GPS-i lähtestamine

Kui GPS ei leia signaali, saate GPS-i andmed lähtestada hooldusmenüüs.

GPS-i lähtestamiseks toimige järgmiselt.

 1. Kerige hooldusmenüüs suvandini Action (Toiming) nupu Light Lock abil ja sisenege nupuga Next.
 2. Vajutage nuppu Light Lock, et kerida suvandini GPS reset (GPS-i lähtestamine), ja sisenege nupuga Next.
 3. GPS-i lähtestamise kinnitamiseks vajutage nuppu Start Stop või tühistamiseks vajutage nuppu Light Lock.
MÄRKUS:

GPS-i lähtestamisel lähtestatakse GPS-i andmed, kompassi kalibreerimise väärtused ja taastumisaeg. Salvestatud logisid ei kustutata.