Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.0

 • Mobilná aplikácia Movescount

Mobilná aplikácia Movescount

Prostredníctvom aplikácie Suunto Movescount sa obohatia vaše zážitky s hodinkami Suunto Ambit3 Vertical. Ak chcete na hodinky Suunto Ambit3 Vertical dostávať oznámenia, v pohybe meniť nastavenia a prispôsobovať športové režimy, používať mobilné zariadenie ako druhý displej, priebežne snímať fotografie s údajmi a vytvárať filmy Suunto Movie, spárujte hodinky s mobilnou aplikáciou.

TIP:

Pomocou aplikácie Suunto Movescount môžete ku každému pohybu uloženému na webovej lokalite Movescount pridať obrázky a vytvoriť filmy Suunto Movie.

POZNÁMKA:

Všeobecné nastavenia hodiniek Suunto Ambit3 Vertical môžete meniť aj offline. Na prispôsobenie športových režimov a aktualizáciu času, dátumu a satelitných údajov GPS je potrebné internetové pripojenie Wi-Fi alebo pripojenie cez mobilnú sieť. Operátor môže účtovať poplatok za dátové prenosy.

Spárovanie s aplikáciou Suunto Movescount v systéme iOS:

 1. Stiahnite si aplikáciu Suunto Movescount z iTunes App Store a nainštalujte ju do zariadenia kompatibilného so zariadeniami Apple. Opis aplikácie obsahuje najnovšie informácie o kompatibilite.
 2. Spustite aplikáciu Suunto Movescount a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté. Nechajte aplikáciu spustenú v popredí.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku PAIR (PÁROVAŤ) a vyberte ju stlačením tlačidla Next
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku MobileApp (Mobilná aplikácia).
 6. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a ťuknite na tlačidlo PAIR.

Spárovanie s aplikáciou Suunto Movescount v systéme Android:

 1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Suunto Movescount do kompatibilného zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play. Opis aplikácie obsahuje najnovšie informácie o kompatibilite.
 2. Spustite aplikáciu Suunto Movescount a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté. Nechajte aplikáciu spustenú v popredí.
 3. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku PAIR (PÁROVAŤ) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku MobileApp (Mobilná aplikácia).
 6. V zariadení so systémom Android sa zobrazí kontextová obrazovka. Vyberte položku PAIR.
 7. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a ťuknite na tlačidlo PAIR.

Druhý displej na telefóne

Ak používate aplikáciu Suunto Movescount, môžete používať mobilný telefón ako druhý displej hodiniek.

Použite mobilného telefónu ako druhého displeja:

 1. Ak ste to ešte neurobili, spárujte športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Mobilná aplikácia Movescount).
 2. V športových hodinkách Suunto Ambit3 Vertical prejdite do športového režimu (pozrite si časť Cvičenie so športovými režimami).
 3. Otvorte aplikáciu Suunto Movescount a ťuknite na tlačidlo Move (Pohyb).
 4. V zozname vyberte položku Ambit3 a ťuknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 5. Obvyklým spôsobom spustite a zastavte cvičenie.
TIP:

Ak chcete zmeniť zobrazenie, ťuknite na oblasti displeja na telefóne – v strede, vľavo hore, vpravo hore.

Synchronizácia s mobilnou aplikáciou

Ak ste športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical spárovali s aplikáciou Suunto Movescount, zmeny nastavenia, športové režimy a nové pohyby sa automaticky synchronizujú s mobilným telefónom, keď je prepojenie Bluetooth aktívne. Počas synchronizácie údajov na športových hodinkách Suunto Ambit3 Vertical bliká ikona Bluetooth.

Toto predvolené nastavenie sa dá zmeniť v ponuke možností.

Vypnutie automatickej synchronizácie:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Prejdite na položku CONNECTIVITY tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 3. Prejdite na položku Settings tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 4. Opakovaným stlačením tlačidla Next otvorte nastavenie MobileApp sync (Synchronizácia mobilných aplikácií).
 5. Vypnite tlačidlom Light Lock a podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite.

Manuálna synchronizácia

Keď je automatická synchronizácia vypnutá, na prenos nastavení alebo nových pohybov budete musieť synchronizáciu spustiť manuálne.

Manuálna synchronizácia s mobilnou aplikáciou:

 1. Skontrolujte, či je aplikácia Suunto Movescount spustená a rozhranie Bluetooth zapnuté.
 2. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 3. Prejdite na položku CONNECTIVITY tlačidlom Light Lock a vyberte tlačidlom Next.
 4. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Sync now (Synchronizovať teraz).

syncing manually

Ak vaše mobilné zariadenie má aktívne dátové pripojenie a aplikácia je pripojená na účet Movescount, nastavenia a pohyby sa synchronizujú s účtom. Ak dátové pripojenie nie je aktívne, synchronizácia sa odloží, kým pripojenie nebude k dispozícii.

Nesynchronizované pohyby zaznamenané športovými hodinkami Suunto Ambit3 Vertical sú uvedené v zozname v aplikácii, ale podrobné údaje pohybov sa nedajú zobraziť, kým neprebehne synchronizácia s účtom Movescount. Pohyby, ktoré ste zaznamenali s aplikáciou, sa dajú zobraziť ihneď.

POZNÁMKA:

Za synchronizáciu aplikácie Suunto Movescount a účtu Movescount operátor môže účtovať poplatok za prenos údajov.

Table of Content