Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.0

Trasy

Trasu môžete vytvoriť na webovej lokalite Movescount alebo môžete importovať trasu vytvorenú v iných hodinkách z počítača na webovú lokalitu Movescount. Trasu môžete aj zaznamenať pomocou športových hodiniek Suunto Ambit3 Vertical a odoslať ju na webovú lokalitu Movescount (pozrite si časť Zaznamenávanie ciest).

Pridanie trasy:

 1. Prejdite na adresu www.movescount.com a prihláste sa.
 2. V sekcii Plan & Create(Plánovanie a vytváranie) prejdite na položku Routes (Trasy), ak chcete vyhľadať a pridať existujúce trasy, alebo na položku Route Planner (Plánovač trasy), ak chcete vytvoriť vlastnú trasu.
 3. Synchronizujte športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical s webovou lokalitou Movescount pomocou aplikácie Suunto Movescount (manuálne spustite synchronizáciu, pozrite si časť Synchronizácia s mobilnou aplikáciou) alebo použite aplikáciu Moveslink a dodaný kábel USB.

Trasy sa odstraňujú aj prostredníctvom webovej lokality Movescount.

Odstránenie trasy:

 1. Prejdite na adresu www.movescount.com a prihláste sa.
 2. V sekcii Plan & Create(Plánovanie a vytváranie) prejdite na položku Route Planner(Plánovač trasy).
 3. V časti MY ROUTES (Moje trasy) kliknite na trasu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na príkaz DELETE (Odstrániť).
 4. Synchronizujte športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical s webovou lokalitou Movescount pomocou aplikácie Suunto Movescount (manuálne spustite synchronizáciu, pozrite si časť Synchronizácia s mobilnou aplikáciou) alebo použite aplikáciu Moveslink a dodaný kábel USB.

Navigovanie po trase

Môžete sa navigovať po trase, ktorú ste preniesli do hodiniek Suunto Ambit3 Vertical z webovej lokality Suunto Movescount, alebo po trase uloženej v záznamníku.

Ak používate kompas prvý raz, musíte ho nakalibrovať (pozri Kalibrácia kompasu). Po aktivovaní kompasu hodinky začnú hľadať signál GPS. Keď hodinky získajú signál GPS, môžete sa nechať navigovať po trase.

Navigovanie po trase:

 1. Stlačením tlačidla Start prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku NAVIGATION (NAVIGÁCIA) a stlačte tlačidlo Next.
 3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Routes (Trasy).
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prejdite na trasu, ktorú chcete použiť na navigáciu, a stlačte tlačidlo Next.
 5. Stlačením tlačidla NEXT vyberte položku Navigate (Navigovať). Každé navigovanie sa zaznamená. Ak vaše hodinky majú viac športových režimov, zobrazí sa výzva, aby ste jeden vybrali.
 6. Výberom položky Forwards (Dopredu) alebo Backwards (Dozadu) vyberte smer, ktorým sa chcete dať navigovať (od prvej alebo poslednej zastávky).

route select direction

 1. Spustite navigovanie. Keď sa priblížite k začiatku trasy, hodinky vás o tom budú informovať.

route begin

 1. Keď dosiahnete cieľ, na hodinkách sa zobrazí príslušná informácia.
TIP:

Navigovanie môžete spustiť aj počas zaznamenávania aktivity (pozri Navigovanie počas cvičenia).

Počas navigácie

Počas navigácie môžete stlačením tlačidla View prechádzať týmito zobrazeniami:

 1. Zobrazenie celej trasy
 2. Priblížené zobrazenie trasy; v predvolenom nastavení je priblížené zobrazenie v mierke 100 m alebo väčšie, ak ste ďaleko od trasy. Orientáciu mapy v priblíženom zobrazení môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Map (Mapa). Možnosti sú:
 3. Heading up (Smer hore): Zobrazenie trasy, smer cesty je hore.
 4. North up (Sever hore): Zobrazenie trasy, sever je hore.
 5. Zobrazenie profilu stúpania

Zobrazenie celej trasy

V zobrazení celej trasy sa zobrazujú tieto informácie:

 • (1) šípka udávajúca vašu polohu a smerujúca v smere vašej cesty
 • (2) ďalšia zastávka na trase
 • (3) prvá a posledná zastávka na trase
 • (4) najbližšie miesto záujmu sa zobrazuje ako ikona
 • (5) mierka, v ktorej je zobrazená celá trasa

fulltrack view

POZNÁMKA:

V zobrazení celej trasy je sever vždy hore.

Zobrazenie profilu nadmorskej výšky

V zobrazení profilu nadmorskej výšky sa zobrazujú tieto informácie:

 1. Celkové stúpanie
 2. Profil v reálnom čase s bodkovanou vertikálnou čiarou zobrazuje aktuálnu polohu
 3. Zostávajúce stúpanie

ascent profile Ambit3

Table of Content