Zámok tlačidiel
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.0

Zámok tlačidiel

Zámok tlačidiel

Podržaním stlačeného tlačidla Light Lock sa zamknú alebo odomknú tlačidlá.

button lock Ambit3

Zamykanie tlačidiel môžete zmeniť v nastavení hodiniek v časti General (Všeobecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Button lock (Zámok tlačidiel).

Športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical majú dve nastavenia zamykania tlačidiel: jedno na všeobecné používanie, Time mode lock (Zámok v režime času), a jedno na používanie pri cvičení, Sport mode lock (Zámok v športovom režime):

Time mode lock (Zámok v režime času):

  • Actions only (Iba akcie): Úvodná ponuka a ponuka možností sú zamknuté.
  • All buttons (Všetky tlačidlá): Všetky tlačidlá sú zamknuté. Podsvietenie možno aktivovať v režime Night (Noc).

Sport mode lock (Zámok v športovom režime):

  • Actions only (Iba akcie): Počas cvičenia sú zamknuté tlačidlá Start Stop, Back Lap a ponuka možností.
  • All buttons (Všetky tlačidlá): Všetky tlačidlá sú zamknuté. Podsvietenie možno aktivovať v režime Night (Noc).
TIP:

V športových režimoch vyberte možnosť nastavenia uzamknutia tlačidiel Actions only (Iba akcie), aby ste zabránili nežiaducemu spusteniu alebo zastaveniu zaznamenávania. Keď sú tlačidlá Back Lap a Start Stop uzamknuté, zobrazenie môžete stále zmeniť stlačením tlačidla Next a zobraziť stlačením tlačidla View.