การชาร์จแบตเตอรี่
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

การชาร์จแบตเตอรี่

การใช้งานแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้งจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน Suunto Ambit3 Vertical และสภาพการใช้งาน อายุการใช้งานจากการชาร์จ 1 ครั้งจะลดลงในสภาพอุณหภูมิต่ำ โดยปกติแล้วเมื่อเวลาผ่านไป ความจุในการชาร์จแบตเตอรี่จะลดลง

หมายเหตุ:

ในกรณีที่ความจุลดลงผิดปกติเนื่องจากความบกพร่องของแบตเตอรี่ การรับประกันของ Suunto จะครอบคลุมการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเวลา 1 ปีหรือการชาร์จสูงสุด 300 ครั้ง แล้วแต่ว่ากรณีใดถึงก่อน

ไอคอนแบตเตอรี่แสดงระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 10 % ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบเป็นเวลา 30 วินาที เมื่อระดับแบตเตอรี่ลดต่ำกว่า 2 % ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบต่อเนื่อง

charge level indicator

ชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้สาย USB ของ Suunto ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือชาร์จด้วยที่ชาร์จแบบปลั๊กของ Suunto ที่สามารถใช้กับ USB ได้ การชาร์จแบตเตอร๊่ที่หมดจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

เคล็ดลับ:

ไปที่ Movescount เพื่อเปลี่ยนค่าการปรับ GPS ในช่วงเวลาของโหมด sport เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ความแม่นยำของ GPS และการประหยัดไฟ