ล็อคปุ่ม
Find a dealer/service center

Suunto Ambit3 Vertical คู่มือการใช้งาน - 1.0

Table of Content

ล็อคปุ่ม

การกด Light Lock ค้างไว้จะเป็นการกดปุ่มล็อคและปลดล็อค

button lock Ambit3

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะปุ่มล็อคในการตั้งค่านาฬิกาที่General(General) » Tones/display(Tones/display) » Button lock(Button lock)

Suunto Ambit3 Vertical ของคุณจะมีการตั้งค่าการล็อคสองปุ่ม คือ ปุ่มหนึ่งใช้ทั่วๆ ไปTime mode lock(Time mode lock) และอีกปุ่มหนึ่งจะใช้เมื่อคุณกำลังออกกำลังกาย Sport mode lock(Sport mode lock):

Time mode lock(Time mode lock):

  • Actions only(Actions only): ล็อคเมนู Start และ options
  • All buttons(All buttons): ล็อคทุกปุ่ม สามารถเปิดใช้งานไฟพื้นหลังในNightโหมดกลางคืน (Night)

Sport mode lock(Sport mode lock):

  • Actions only(Actions only): เมนู Stop, Back Lap และ options จะล็อคไว้ขณะออกกำลังกาย
  • All buttons(All buttons): ล็อคทุกปุ่ม สามารถเปิดใช้งานไฟพื้นหลังในNightโหมด (Night)
เคล็ดลับ:

เลือกการตั้งค่าล็อคปุ่มActions only (Actions only) สำหรับโหมด sport เพื่อหลีกเลี่ยงการเริ่มหรือการหยุดปูมบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อล็อคปุ่มBack Lapและ Start Stop ไว้ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลจอภาพได้ด้วยการกด Next และกด View เพื่อดู