Tormihoiatuse aktiveerimine
Find a dealer/service center

Suunto Core Kasutusjuhend -

Tormihoiatuse aktiveerimine

Tormihoiatuse funktsioon teavitab teid, kui kolme tunni jooksul on õhurõhk langenud 4 hPa / 0,12 tolliHg (3 mmHg). Suunto Core aktiveerib märguande ja ekraanil vilgub 20 sekundit hoiatussümbol. Tormihoiatus töötab ainult siis, kui olete aktiveerinud režiimis Alti & Baro profiili barometer.

Tormihoiatuse aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

  1. Menüüs Menu tehke valik alti-baro.
  2. Valige Storm alarm.
  3. Tormihoiatuse sisse- või väljalülitamiseks kasutage nuppe + ja - Light.
NÕUANNE:

Tormihoiatuse seiskamiseks vajuta mis tahes nuppu.

Olete tihedas metsas matkal, kui äkki tormihoiatuse aktiveerib. Ilm on viimase 3 tunni jooksul halvenenud – taevas tumeneb. Hea, et teid hoiatas, sest peate võimaliku vihmasaju eest peitu pugemiseks varjualuse leidma.