Používanie odpočítavacieho časomeru
Find a dealer/service center

Suunto Core Používateľská príručka -

Používanie odpočítavacieho časomeru

V ponuke Countdown môžete nastaviť odpočítavací časomer, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty smerom k nule. Keď sa dosiahne nula, ozve sa alarm. Predvolená hodnota je 5 minút.

Postup zmeny predvoleného nastavenia odpočítavacieho merača:

  1. V ponuke Menu vyberte položku Time-Date.
  2. Vyberte položku Countdown.
  3. Nastavte minúty a sekundy časomeru (max. 99 minút a 59 sekúnd).
  4. Nastavenie potvrďte tlačidlom Mode.

Spustenie odpočítavania:

  1. V režime Time vyberte zobrazenie odpočítavacieho časomeru.
  2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením tlačidla Start Stop.
  3. Časomer sa resetuje podržaním stlačeného tlačidla +.

Ste na turistickej výprave. Je ráno. Vstanete, vyleziete zo stanu a na prenosnom variči si začnete pripravovať raňajky. Dnes si chcete dať vajíčka varené 8 minút. Vajíčka vložíte do hrnca, nastavíte odpočítavací časomer na 8 minút a počkáte, kým voda nezovrie. Keď voda začne vrieť, spustíte odpočítavací časomer. Presne po ôsmich minútach z prístroja zaznie alarm. Rýchlo! Máte perfektne pripravené osemminútové vajíčka.