Výmena batérie
Find a dealer/service center

Suunto Core Používateľská príručka -

Výmena batérie

POZNÁMKA:

Kvôli zníženiu rizika požiaru alebo popálenia použité batérie nedrvte, neprepichujte ani ich neodhadzujte do ohňa alebo vody. Použité batérie správne recyklujte alebo likvidujte.

POZNÁMKA:

Ak sa poškodia závity krytu batériového priestoru, odošlite svoj prístroj do autorizovaného servisu Suunto.

POZNÁMKA:

Musí sa používať originálna súprava náhradnej batérie a remienka značky Suunto, ak je pre váš výrobok k dispozícii. Súpravy sú k dispozícii vo webovom obchode Suunto a u niektorých autorizovaných predajcov Suunto. Nepoužívanie týchto súprav a nedbalá výmena batérie môžu viesť k zrušeniu záruky.

Changing battery