การเปิดทำงาน การเตือนพายุ
Find a dealer/service center

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การเปิดทำงาน การเตือนพายุ

การเตือนพายุจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อความดันบรรยากาศตกลง 4 hPa / 0.12 inHg หรือมากกว่าในระหว่างช่วงเวลา 3 ชั่วโมง Suunto Core จะเปิดทำงานและกระพริบเครื่องหมายกระดิ่งบนหน้าจอนาน 20 วินาที การเตือนพายุจะทำงานเมื่อคุณเปิดทำงานโพรไฟล์ barometer ในโหมด Alti & Baro แล้วเท่านั้น

ในการเปิดทำงานการเตือนพายุ:

  1. จาก Menu เลือก alti-baro
  2. เลือก Storm alarm
  3. เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนพายุโดยกดปุ่ม + และ - Light
เคล็ดลับ:

คุณสามารถหยุดการเตือนพายุได้ด้วยการกดปุ่มใด ๆ

คุณกำลังเดินเขาในป่าทึบโดบเปิดทำงานการเตือนพายุของ ของคุณไว้ สภาพอากาศเลวร้ายลงในช่วง 3 ชั่วโมงล่าสุด ท้องฟ้าเริ่มมืดลงเรื่อย ๆ โชคดีที่ แจ้งเตือนคุณ เนื่องจากคุณจำเป็นต้องหาที่พักเพื่อหลบฝนที่กำลังจะตกหนักในไม่ช้านี้