การตั้งค่าโพรไฟล์และค่าอ้างอิง
Find a dealer/service center

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การตั้งค่าโพรไฟล์และค่าอ้างอิง

เทียบเคียงโพรไฟล์กับกิจกรรม

โพรไฟล์ altimeter (มาตรวัดความสูง) ควรเลือกไว้ขณะทำกิจกรรมภายนอกที่อาจมีการเปลี่ยนระดับความสูงของพื้นที่ (เช่น การปีนเขาหรือพื้นที่ที่เป็นเนิน) คุณควรเลือกโพรไฟล์ Barometer (วัดความกดอากาศ) หากกิจกรรมกลางแจ้งของคุณไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของความสูง (เช่น การเล่นเซิร์ฟ การแล่นเรือ) ในการอ่านค่าที่ถูกต้อง คุณต้องจับคู่โพรไฟล์กับกิจกรรม โดยคุณสามารถให้ Suunto Core เลือกโพรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุดในขณะนั้นให้กับคุณ หรือคุณจะเลือกโพรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุดเองก็ได้

การตั้งค่าโพรไฟล์

ในการตั้งค่าโพรไฟล์:

  1. จาก Menu เลือก alti-baro
  2. เลือก Profile
  3. เลือกโพรไฟล์ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าโพรไฟล์ได้ในโหมด Alti & Baro โดยกดปุ่ม View ค้างไว้

การตั้งค่าอ้างอิง

ในการตั้งค่าอ้างอิง:

  1. จาก Menu เลือก alti-baro
  2. เลือก Reference จากนั้นเลือกระหว่าง altimeter และ Sea level
  3. ตั้งค่าอ้างอิงที่คุณทราบ โดยกดปุ่ม + และ - Light

Setting reference value core

คุณกำลังเดินเขาอยู่และตัดสินใจนั่งพักเมื่อคุณเห็นเครื่องหมายพร้อมค่าความสูงปัจจุบัน คุณตรวจสอบการอ่านค่าความสูงของ ของคุณ และพบว่าตัวเลขทั้งสองค่าแตกต่างกันเล็กน้อย คุณตั้งค่าอ้างอิงความสูงบน ของคุณเพื่อให้ตรงกับเครื่องหมาย