การเปลี่ยนหน่วย
Find a dealer/service center

Suunto Core คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การเปลี่ยนหน่วย

จาก units คุณสามารถเลือกหน่วยวัดได้แก่

 • time : 24h/12h (24/12 ชม.)
 • date: dd.mm/mm.dd (วว.ดด/ดด.วว)
 • temperature : °C/°F (เซลเซ๊ยส/ฟาร์เรนไฮต์)
 • air pressure: hPa/inHg
 • altitude: meters/feet (เมตร/ฟุต)

การเข้าไปที่ units จาก Menu:

 1. เข้าไปที่ Menu โดยกดปุ่ม Mode จากโหมด Time , Alti & Baro หรือ Compass
 2. ไล่รายการไปที่ units โดยใช้ปุ่ม - Light
 3. เข้าไปโดยกดปุ่ม Mode

ในการเปลี่ยนหน่วย:

 1. จาก units ให้ไล่รายการโดยใช้ปุ่ม + และ - Light
 2. เข้าไปโดยกดปุ่ม Mode
 3. แก้ไขค่าโดยใช้ปุ่ม + และ - Light และตอบรับผ่านปุ่ม Mode.
 4. ออกจาก Menu โดยกดปุ่ม Start Stop