Používanie kompasu
Find a dealer/service center

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie kompasu

V režime Compass sa na okraji displeja zobrazujú dve pohyblivé čiarky. Tieto čiarky ukazujú na sever. Tenká ryska v polohe dvanástej hodiny ukazuje váš smer a funguje ako smerovacia šípka kompasu. V strede displeja sa zobrazuje číselná hodnota vášho smeru.

Tlačidlo [View] umožňuje v režime Compass prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

  • Čas: zobrazenie aktuálneho času
  • Svetové strany: zobrazenie aktuálneho smeru podľa svetových strán
  • Azimut: zobrazenie rozdielu medzi aktuálnym smerom a nastaveným azimutom

Ak nie je stlačené žiadne tlačidlo, kompas sa po minúte vypne z dôvodu šetrenia energie. Tlačidlom Start Stop ho znova aktivujte.

Kompas môžete používať dvoma spôsobmi: môžete používať otočnú lunetu alebo sledovať azimut.

Using compass

Používanie azimutu

Pri sledovaní azimutu môžete nastaviť azimut (smer) k požadovanému cieľu a kompas prístroja Suunto Essential vás povedie priamo k nemu.

Postup používania azimutu:

  1. Namierte smerovú šípku kompasu do smeru, ktorým chcete pokračovať v ceste, a stlačte tlačidlo Start Stop. Azimut je teraz nastavený. Vaše aktuálne smerovanie sa zobrazuje v strede displeja a bude sa meniť podľa vášho pohybu.
  2. Šípky v hornom riadku displeja vás navádzajú do správneho smeru, v ktorom dodržíte nastavený azimut. Symbol bearing icon potvrdzuje, že idete v správnom smere.
POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla - Light sa aktivuje aj presvetlenie.

Ste na túre a práve ste vystúpili na strmý kopec. Pozriete sa okolo seba cez údolie a v diaľke uvidíte na inom vrchole zrub. Rozhodnete sa prejsť cez údolie až k zrubu. Namierite smerovú šípku prístroja na zrub a nastavíte azimut. Pri chôdzi údolím vám šípky v hornom riadku displeja ukazujú, kadiaľ máte ísť. Pretože kompas je z dôvodu šetrenia batérie aktívny iba 40 sekúnd, musíte čas od času reaktivovať kompas a skontrolovať svoj smer. Sledujte kompas a za chvíľu budete na mieste.