การใช้ตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศ
Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การใช้ตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศ

ตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศจะแสดงอยู่ตรงด้านบนของจอแสดงบน โดยจะปรากฏขึ้นมาเมื่ออยู่ในโหมด time และ alti & baro เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงกับคุณในการตรวจสอบสภาพอากาศที่กำลังจะมาถึง ส่วนแจ้งเทรนด์สภาพอากาศประกอบไปด้วยเส้นสองเส้นประกอบกันเป็นลูกศร แต่ละเส้นแทนระยะเวลา 3 ชั่วโมง เส้นด้านขวาแสดงช่วงเวลา 3 ชั่วโมงล่าสุด เส้นด้านซ้ายแสดงช่วงเวลา 3 ชั่วโมงก่อนหน้าช่วงเวลา 3 ชั่วโมงล่าสุด ดังนั้นเส้นจะสามารถบ่งชี้ได้ 9 แบบแตกต่างกันเพื่อแสดงแนวโน้มความกดอากาศ

Using trend indicator big1

สถานการณ์ 3-6 ชั่วโมงที่แล้วสถานการณ์ 3 ชั่วโมงล่าสุด
Using trend indicator 7ตกอย่างมาก (>2 hPa/3 ชั่วโมง)ตกอย่างมาก (>2 hPa/3 ชั่วโมง)
Using trend indicator 2ยังคงที่สูงขึ้นอย่างมาก (>2 hPa/3 ชั่วโมง)
Using trend indicator 9สูงขึ้นอย่างมาก (>2 hPa/3 ชั่วโมง)ตกอย่างมาก (>2 hPa/3 ชั่วโมง)
เคล็ดลับ:

ถ้าตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศแสดงว่าความกดอากาศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสสูงมากว่าอากาศกำลังจะสดใส ถ้าตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศแสดงว่าความกดอากาศตกลงอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสสูงมากว่าฝนกำลังจะตก