Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การใช้โพรไฟล์มาตรวัดความกดอากาศ

โพรไฟล์ Barometer จะแสดงค่าความกดอากาศระดับน้ำทะเลในปัจจุบัน ค่านี้จะยึดตามค่าอ้างอิงที่ได้และวัดค่าความกดอากาศอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์จะแสดงการเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลเป็นกราฟฟิกที่ตรงกลางของหน้าจอ จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลบันทึก 24 ชั่วโมงล่าสุด ภายใต้ช่วงการบันทึกที่ 30 นาที

ขณะโพรไฟล์ Barometer เปิดทำงาน ข้อความ Baro จะมีเส้นใต้อยู่ด้วยที่จอแสดงผล

ขณะใช้โพรไฟล์ Barometer คุณจะสามารถสืบค้นรายการต่อไปนี้ผ่านปุ่ม View

  • อุณหภูมิ : วัดอุณหภูมิปัจจุบัน
  • ตัวบันทึกประวัติ: บันทึกการเปลี่ยนแปลงความสูงไว้ในรายการบันทึก
  • ค่าอ้างอิงความสูง: แสดงค่าอ้างอิงความสูง
  • เวลา: แสดงเวลาปัจจุบัน
  • ว่าง: ไม่มีหน้าจอเพิ่มเติม

Using barometer profile

หมายเหตุ:

หากคุณสวม Suunto Essential ไว้ที่ข้อมือ คุณจะต้องถอดอุปกรณ์เพื่อให้การวัดอุณหภูมิแม่นยำเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายจะส่งผลต่อการอ่านค่าเบื้องต้น

คุณสามารถดูรายการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลเป็นเวลา 7 วันได้ในหน่วยความจำ alti-baro จาก Menu (ดูใน หน่วยความจำความสูง-ความกดอากาศ)

คุณยังคงเดินเขาอยู่และคุณรู้สึกเหนื่อยแล้ว คุณตัดสินใจจะงีบสักครู่ และคุณได้ปักเต๊นท์ของคุณ เนื่องจากค่าความสูงของคุณจะคงที่อยู่สักครู่หนึ่ง คุณจึงเปิดทำงานโพรไฟล์ BarometerBarometer เมื่อคุณตื่นขึ้นมา คุณจะสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลเพื่อจับตามองสภาพอากาศได้

การบันทึกประวัติ

ขณะบันทึกประวัติในโพรไฟล์ altimeter คุณสามารถสลับไปที่โพรไฟล์ Barometer เช่น ในขณะที่พักระหว่างการปีนเขา

ตัวบันทึกประวัติจะยังคงบันทึกประวัติต่อไป แต่จะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศ เมื่อเปิดทำงานโพรไฟล์มาตรวัดความกดอากาศ อุปกรณ์จะสันนิษฐานว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวในแนวสูง ดังนั้น จึงไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความสูง ดังนั้น รายการบันทึกความสูงจะเป็นเส้นราบในระหว่างช่วงเวลานี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตัวบันทึกรายการบันทึก ดูที่ การบันทึกรายการบันทึก

คุณสามารถเริ่มต้น หยุด และรีเซ็ตการวัดความสูงได้ในขณะที่อยู่ในโพรไฟล์ Barometer

คุณกำลังบันทึกการเปลี่ยนแปลงของความสูงของคุณในระหว่างการเดินเขา และตัดสินใจว่าจะนั่งพักนานสักหน่อย คุณสลับไปที่โพรไฟล์ BarometerBarometer เนื่องจากอุปกรณ์ยังคงบันทึกความสูงต่อไป แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของความสูงเกิดขึ้น คุณจึงไปที่หน้าจอตัวบันทึกประวัติในโพรไฟล์ BarometerBarometer และหยุดการบันทึกความสูง

icon-accessories-and-spare-partsactivity_tracker_largeadaptive_training_guidance_largealtimeter_largebarometer_largecaution-iconcompass_largeicon-connect-and-update-your-watchconnectivity_largecustomize-iconicon-dealer-locatorextra_long_battery_life_largefaq_icon_largefitness_level_largefits_most_wrist_sizes_largefused_track_largegps_navigation_largegps_via_phone_largeguides_icon_largeheart_rate_training_zones_largeicon-how-to-use-videoshunt_and_fish_largeintelligent_battery_technology_largelong_battery_life_largeicon-newsletternote-iconicon-online-service-requestoutdoo_functions_largeover_80_sport_modes_largeicon-product-registrationProduct_registration_icon_largerepair_icon_largerepair-serviceroute_navigation_largesapphire_glass_icon_largeicon-service-locatorsleep_largeicon-software-updatesstress_largeicon-supporticon-suunto-movescounttested_tough_largetip-icontouch_screen_largetraining_plans_largeicon-training-worldicon-tutorial-tuesdaysuser-guideicon-user-guide-topicvibration_largevideos_icon_largewarning-iconicon-warranty-informationwater_resistant_100m_largewater_resistant_30m_largewater_resistant_50m_largeicon-webshop-faqwireless_sync_largewrist_based_heart_rate_large