การใช้โพรไฟล์มาตรวัดความลึก
Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การใช้โพรไฟล์มาตรวัดความลึก

ใช้โพรไฟล์ depth meter ขณะดำผิวน้ำ อุปกรณ์จะแสดงความลึกปัจจุบันของคุณ ความลึกสุดที่คุณไปถึงขณะที่ดำผิวน้ำ ความลึกสุดของอุปกรณ์คือ 32.8 ฟุต (10 ม.) ขณะที่โพรไฟล์ depth meter เปิดทำงานอยู่ จะมีไอคอนรูปคลื่นปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ

ขณะใช้โพรไฟล์ depth meter คุณจะสามารถสืบค้นรายการต่อไปนี้ผ่านปุ่ม View

  • ตัวบันทึกประวัติ: บันทึกการดำผิวน้ำของคุณ
  • อุณหภูมิ : วัดอุณหภูมิปัจจุบัน
  • เวลา: แสดงเวลาปัจจุบัน

Using snorkeling profile

การบันทึกรายการบันทึกในโพรไฟล์มาตรวัดความลึก

ตัวบันทึกประวัติในโพรไฟล์ depth meter จะทำงานคล้ายกันกับตัวบันทึกประวัติในโพรไฟล์ altimeter แต่แทนที่จะบันทึกความสูง ก็จะบันทึกความลึกของการดำผิวน้ำของคุณแทน

การบันทึกประวัติในโพรไฟล์ depth meter:

  1. ในโหมด Alti & Baro ให้เลือกหน้าจอตัวบันทึกประวัติ
  2. เริ่ม หยุด และรีสตาร์ทโดยกดปุ่ม Start Stop เริ่มการดำผิวน้ำ
  3. เมื่อคุณกลับมาที่พื้นผิวน้ำ ให้รีเซ็ตโดยกดปุ่ม + ค้างไว้
ข้อควรระวัง:

ห้ามกดปุ่มใด ๆ ขณะที่อยู่ใต้น้ำ

หมายเหตุ:

คุณต้องรีเซ็ตตัวบันทึกประวัติของคุณในโพรไฟล์ altimeter ก่อนที่จะใช้งานตัวบันทึกประวัติในโพรไฟล์ depth meter มิฉะนั้น ความลึกสูงสุดของคุณจะยังคงเท่ากับความสูงปัจจุบันเหนือระดับพื้นผิวน้ำ

เคล็ดลับ:

เมื่อคุณหยุดตัวบันทึกประวัติของคุณ ก่อนที่จะรีเซ็ตตัวบันทึกประวัติ คุณสามารถเข้าใช้งานสมุดบันทึกประวัติและบันทึกประวัติของคุณได้!