การเลือกช่วงเวลาการบันทึก
Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การเลือกช่วงเวลาการบันทึก

คุณสามารถกำหนดช่วงการบันทึกใน rec interval จาก Menu

คุณสามารถเลือกช่วงเวลาการบันทึกได้ห้าช่วงเวลา:

  • 1 วินาที
  • 5 วินาที
  • 10 วินาที
  • 30 วินาที
  • 60 วินาที

เมื่อเลื่อนดูช่วงเวลาต่าง ๆ เวลาในการบันทึกที่คุณสามารถใช้ได้จะแสดงขึ้นมาที่ตรงด้านล่างของหน้าจอ

ในการเลือกช่วงเวลาการบันทึก:

  1. จาก memory เลือก rec interval
  2. เลือกช่วงการบันทึกผ่านปุ่ม + และ - Light
เคล็ดลับ:

คุณควรบันทึกกิจกรรมที่ใช้เวลาสั้นที่สุดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความสูงเร็วที่สุดด้วยช่วงเวลาการบันทึกที่เร็วขึ้น (เช่น การเล่นสกีลงเขา) และในทำนองเดียวกัน คุณควรบันทึกกิจกรรมที่ใช้เวลานานที่สุดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงความสูงช้าที่สุดด้วยช่วงเวลาการบันทึกที่ช้าลง (เช่น การเดินเขา)