ไอคอน
Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

ไอคอน

display icons Essential

ไอคอนต่อไปนี้จะมีแสดงอยู่ใน Suunto Essential:

icon alarm Essentialการปลุก
icon alti-baro modeโหมดความสูง-ความกดอากาศ
icon auto profileโพรไฟล์อัตโนมัติ
icon back returnกลับ/ย้อนกลับ
icon battery lowแบตเตอรี่ต่ำ
icon button indicatorตัวแสดงสถานะปุ่ม
icon button lockการล็อคปุ่ม
icon compass lineแนวเข็มทิศ
icon compass modeโหมดเข็มทิศ
icon depth meter profileโพรไฟล์มาตรวัดความลึก
icon down decreaseลง/ลดลง
icon forward acceptไปข้างหน้า/ยอมรับ
icon quick exitออกด่วน
icon time modeโหมด time
icon up increaseขึ้น/เพิ่มขึ้น
icon weather trendตัวแสดงสถานะแนวโน้มสภาพอากาศ