การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร
Find a dealer/service center

Suunto Essential คู่มือการใช้งาน -

Table of Content

การแจ้งเรื่องสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ้มครองโดยการบังคับใช้ของสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 11/152,076 และโดยสิทธิบัตรหรือการบังคับใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอื่น ๆ การบังคับใช้ของสิทธิบัตรอื่น ๆ กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ