Kuvad ja vaated
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

Kuvad ja vaated

Suunto Kailash sisaldab kolme peakuva. Adventure Timeline™ (Seikluse ajajoon), navigeerimine ja 7R-i logiraamat. Ajajoone ja navigeerimise vahel vahetamiseks vajutage keskmist nuppu.

time navigation

7R-i logiraamatu avamiseks vajutage ajajoone kuval nuppu 7R. Ajajoonele naasmiseks vajutage keskmist nuppu.

7Rlogbook

Ajajoone kuval on alumisel real erinevad vaated, mida saab kerida alumise nupuga.

time views