Sammuloendur
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Kasutusjuhend - 2.0

Sammuloendur

Sammuloendur on saadaval vaatena pea-ajakuvas ning näitab teile jooksval päeval tehtud sammude arvu.

Sammuloenduri vaadet saab sisse-/välja lülitada suvandite menüü üksuses GENERAL (ÜLDINE) » Views (Vaated) » Steps (Sammud).

Lisaks arvutab seade Suunto Kailash teie viimase 30 päeva keskmise sammude arvu ja kuvab keskmist teie 7R-i logiraamatus (vt: 7R-i logiraamat).

Arvutus sisaldab ainult neid päevi, kus tegite üle 1000 sammu.

MÄRKUS:

Sammude lugemine põhineb teie liikumist mõõtvate käekellas asuvate andurite mõõtmistel. Antud väärtused on hinnangulised ega ole mõeldud ühekski meditsiiniliseks raviks. Need aitavad teid aktiivse ja tervisliku eluviisi pidamisel.