Batéria
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Batéria

Keď úroveň nabitia batérie dosiahne 10 %, zobrazí sa vyskakovacia správa s upozornením na nízku úroveň nabitia.

Keď úroveň nabitia batérie klesne veľmi nízko, zobrazí sa upozornenie na dobitie.

V tomto čase začne blikať ikona batérie na spodnej strane časovej osi. Funkcie navigácie a pripojenia sa automaticky vypnú, kým sa hodinky nedobijú.

Hodinky dobite tak, že dodaný kábel pripojíte k hodinkám a koncovku USB zapojíte do počítača alebo stenovej nabíjačky.

connect USBcable Kailash

Výdrž batérie na jedno nabitie závisí od spôsobu a podmienok používania športových hodiniek Suunto Kailash. Výdrž na jedno nabitie je nižšia napríklad pri nízkych teplotách. Vo všeobecnosti platí, že po určitom čase sa kapacita nabíjacích batérií znižuje.

POZNÁMKA:

V prípade abnormálneho zníženia kapacity z dôvodu poruchy batérie spoločnosť Suunto poskytuje záruku na výmenu batérie počas jedného roka alebo max. 300 nabíjacích cyklov, podľa toho, čo nastane skôr.