Budík
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Budík

Môžete nastaviť jeden denný budík. Keď nastavíte budík, zobrazí sa na časovej osi.

alarm timeline

Nastavenie budíka:

  1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Stlačením stredného tlačidla prejdite do ponuky Time & date (Čas a dátum).
  3. Stlačením stredného tlačidla prejdite do nastavení budíka.
  4. Zapnite budík a potvrďte.
  5. Nastavte hodinu a minúty a potvrďte.
  6. Podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite nastavenie.