Farba displeja
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Farba displeja

Farba displeja

Predvolene má displej tmavé pozadie. Farby môžete invertovať prostredníctvom invertovania displeja, aby pozadie bolo svetlé. Môžete to urobiť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Display (Displej) » Invert display (Invertovať displej).