Jednotky
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Jednotky

Jednotky sa zobrazujú v metrickom alebo britskom systéme. Systém jednotiek možno zmeniť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Formats (Formáty) » Unit system (Systém jednotiek).