Počítadlo krokov
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Počítadlo krokov

Počítadlo krokov

Počítadlo krokov je dostupné ako zobrazenie na displeji hlavného času a ukazuje, koľko krokov ste dnes zatiaľ prešli.

Počítadlo krokov možno zapnúť/vypnúť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Views (Zobrazenia) » Steps (Kroky).

Zariadenie Suunto Kailash okrem toho počíta priemerný počet krokov za deň počas uplynulých 30 dní a priemer zobrazuje vo vašom záznamníku 7R (pozri záznamník 7R).

V tomto výpočte sú zahrnuté len dni, kedy ste prešli viac ako 1 000 krokov.

POZNÁMKA:

Počítanie krokov vychádza z vášho pohybu meraného snímačmi v hodinkách. Uvedené hodnoty sú odhadované a nie sú určené na liečebné účely žiadneho druhu. Slúžia na to, aby vás podporovali v aktívnom a zdravom živote.