Tóny a vibrovanie
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Tóny a vibrovanie

Tóny a vibrovanie

Výstrahy vo forme tónov a vibrovania slúžia na upozornenia, alarmy a iné kľúčové udalosti. Oboje možno samostatne nastaviť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Tones & Vibra (Tóny a vibrovanie).

Pre každý typ výstrahy možno zvoliť z nasledujúcich možností:

  • All on (Všetky zapnuté): všetky udalosti spúšťajú tóny/vibrovanie
  • All off (Všetky vypnuté): žiadne udalosti nespúšťajú tóny/vibrovanie
  • Buttons off (Tlačidlá vypnuté): všetky udalosti iné ako stlačenie tlačidiel spúšťajú tóny/vibrovanie