Obvestilo o patentih
Find a dealer/service center

Suunto Kailash Priročnik za uporabo - 2.0

Obvestilo o patentih

Obvestilo o patentih

Ta izdelek je zaščiten s patentnimi prijavami v postopku pridobivanja in ustreznimi nacionalnimi pravicami: FI 20155573, US 7,271,774, US 13/794,468, US 14/195,670.

Vložili smo tudi dodatne patentne prijave.